กิ๊กดู๋ 12 มิถุนายน 2561 ก้อง ห้วยไร่ – ฐา ขนิษ

กิ๊กดู๋ สงครามเพลง วันที่ 12 มิถุนายน 2561