คมแฝก EP.8 [17 เม.ย. 61]

คมแฝก ช่องสาม EP.8 ออกอากาศ วันที่ 17 เม.ย. 2561 แสนจับอัญชันไปถ่วงน้ำ.

เขียนจดหมายบอกพวกของกัลป์ เรื่องที่แสนจะขนอาวุธกัลป์ กับพวกเข้าไปทำลายอาวุธเหล่านั้น พวกของ “แสนแค้นจัด” ออกตามล่าพวกกัลป์ไปติด ๆ แต่พวกของกัลป์ก็หนีรอดไปได้ “แสนแก้แค้น” ด้วยการจับอัญชัน กระรอก และ แม่ของกัลป์ไปถ่วงน้ำ เพื่อล่อให้กัลป์ออกมาช่วย.

รายการละครและทีวีที่เกี่ยวข้อง