ชั่วโมงต้องมนต์ EP.14 วันที่ 9 มีนาคม 2561 จบ

ดูสดละคร ชั่วโมงต้องมนต์ EP.14 ตอนจบ วันที่ 9 มีนาคม 2561.

สมบัติรู้เรื่องกันต์ที่ตั้งใจว่างแผ่นฆ่ามาร์ค สมบัติขายหุ่นให้กันต์ คนที่ซื้อต่อหุ้นจากกันต์คือวรรณา กันต์โกรธมาก กันต์แค้นมาก ซินสลบไม่รู้สึกตัวไปเพราะการสิงร่างของมาร์ค เมธเป็นห่วงซิน ซาร่าถูกกันต์ทำร้ายจนเข้าโรงพยาบาล.