มวยไทย7สี 11 มีนาคม 2561

โปรแกรม: มวยไทย7สี วันที่ 11 มีนาคม 2561.

  1. มวยเปิดหัว พยัคฆ์ เชษฐ์ทุ่งหว้า ปะทะ เพชรแท้ เพชรเจริญวิทย์ พิกัดน้ำหนัก 106 ปอนด์.
  2. มวยคู่ค้ำ เพชรเอก ท.เทพสุทิน ปะทะ เรนโบว์ ส.ก.สุไหงยิม พิกัดน้ำหนัก 126 ปอนด์.
  3. มวยคู่รอง แสนศักดิ์ ป.ลาเสือ ปะทะ ดอนคิงส์ หมอเบสกมลา พิกัดน้ำหนัก 115 / 116 ปอนด์.
  4. มวยคู่เอก คมไผ่ ส.จุลเสน ปะทะ กล้าผจญ ลูกบ้านใหญ่ พิกัด 105 ปอนด์.