มวยไทย7สี 4 มีนาคม 2561

โปรแกรม มวยไทย7สี วันที่ 4 มีนาคม 2561.

  1. มวยเปิดหัว เพชรเมืองศรี ศ.จารุวรรณ ปะทะ ฉลามขาว ต.หมอศรี พิกัดน้ำหนัก 100 ปอนด์.
  2. มวยคู่ค้ำ วันชัยน้อย ระเบียงฟุู๊ดนครพนม ปะทะ เพชรรุ่งเรือง อ๊อดตึกแดง พิกัดน้ำหนัก 106 ปอนด์.
  3. มวยคู่รอง ทะเลทอง ส.ธนาเพชร ปะทะ เพชรมะกอก อีมิเน้นท์แอร์ พิกัดน้ำหนัก 154 ปอนด์.
  4. มวยคู่เอก เทพบุตร เดียร์เกียรติเพชร ปะทะ ปฎักเทพ ซินบีมวยไทย พิกัดน้ำหนัก 132 ปอนด์.

คลิปวีดีโอใน EPISODE นี้