ศึก12ราศี 20 พฤษภาคม 2561 แฟนจะมีชู้ – โดนแย่งงาน

รายการ ศึก12ราศี วันที่ 20 พฤษภาคม 2561.

ทีวีช่องสาม: ศึก12ราศี รู้ลึก รู้จริง ถึงสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน.

ออกอากาศ: วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลาประมาณ 12:15 นาฬิกา.

คำถามประจำสัปดาห์: หมอลักษณ์จะฟันธงว่า ราศีใดมีเกณฑ์แฟนจะมีชู้ และ ราศีใดมีเกณฑ์จะโดนแย่งงาน.