The Mask Singer หน้ากากนักร้อง 4 EP.5 วันที่ 8 มีนาคม 2561

The Mask Singer หน้ากากนักร้อง 4 EP.5 วันที่ 8 มีนาคม 2561.

ในวันนี้เปิด 4 หน้ากากใน Group B.

  1. หน้ากากลูกโป่ง.
  2. หน้ากากดอกหญ้า.
  3. หน้ากากมือปืน.
  4. หน้ากากนางเงือก.